Lễ Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ quan Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố