Vòng Chung khảo Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VIII – Hải Phòng 2021: Dấu ấn Hải Phòng trong lòng bạn bè quốc tế