Đóng góp ý tưởng xây dựng thành phố tại Vòng chung khảo Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ IX – Hải Phòng 2022