Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VII – Hải Phòng 2020: “Chung tay xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch quốc tế”