Tiếp tục đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm 2018

Ngày đăng 2/11/2018 31471 Lượt xem

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUFO Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, trong năm 2017, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến môi trường an ninh và phát triển của nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước.

Ông Đôn Tuấn Phong cho biết, trong năm 2018, VUFO tập trung vào các trọng tâm hoạt động đối ngoại như: Củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh.

Đặc biệt, VUFO sẽ tổ chức Đại hội toàn quốc khoá VI (nhiệm kỳ 2018-2023) dự kiến vào quý 4/2018 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (Khoá X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của VUFO.

Tại Hội nghị, các đại biểu phân tích, đánh giá những nỗ lực và kết quả tích cực trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian qua. Các đại biểu cho rằng, trong thời gian tới, VUFO cần đổi mới nhiều hoạt động và nghiên cứu thành lập Liên hiệp hoặc tổ chức chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân tại các địa phương chưa có tổ chức của VUFO, tạo điều kiện để hoạt động của Liên hiệp phát huy hiệu quả.

Nhân dịp này, VUFO cũng trao tặng cờ thi đua cho các tổ chức thành viên trung ương và địa phương dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017.

(Theo baoquocte.vn)